Top 15 người có thu nhập cao nhất từ BitConnect – Ngày 12/9/2017

Tự hào hai tiếng Việt Nam

Top 15 BitConnect Invested Earners ~ Sept 12th, 2017 ~ No Referrals

#1 Satish ~ India
#2 Helen/Robert ~ Vietnam National
#3 Yuris ~ Indonesia National
#4 Santoso ~ Indonesia National
#5 Yellow Ducky ~ California
#6 Michael Crypto ~ California Regional
#7 Ronald Coe Jr ~ Pennsylvania
#8 Craig Grant ~ Florida Regional
#9 Crypto Clover ~ Washington
#10 Glenn Arcaro ~ US National
#11 Crypt-O Lake ~ Florida
#12 Lana Kane
#13 Trevon James ~ South Carolina
#14 Digital Shredda
#15 Mr Lazner

Honorable Mention: DJ NayDee, Crypto Nick, Jeti Knight, CryptoGirl, Drapper Don

Theo Crypto Clover

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *