Một câu chuyện từ Bitcoin và nó đúng trong mọi hoạt động kinh doanh

sợ hãi

Sợ !!!

Khi bắt đầu chia sẻ dự án… sợ banh sớm!
Khi dự án chạy đc 1 tháng… sợ chắc đc vài hôm thôi
Khi dự án chạy đc nửa năm… sợ bây giờ có thể là muộn rồi.
Khi được 1 năm… vẫn sợ.
Khi được 2 năm… càng sợ.
Khi được 3 năm… sợ vô cùng.
Bitcoin đang xuống giá… sợ biến mất khỏi thị trường.
Khi bitcoin xuống kịch điểm… lại càng sợ…
Khi btc nhỉnh lên chút… sợ nó xuống.
Lên tiếp …. vẫn sợ.
Lên mạnh … vẫn sợ.
Lên kịch kim… sợ mua vào lỗ.

Sợ và sợ…

😀 Đọc thấy buồn cười quá nên Up lên cho cả nhà cùng đọc ahihi